OFERTA KOREPETYCJI I ZAJĘĆ Z CHEMII

Udzielam korepetycji na żywo, online lub w trybie mieszanym.

Prowadzę zajęcia indywidualne grupowe.

Prowadzę też pierwsze w Polsce doświadczalne korepetycje stacjonarne. W trakcie zajęć, razem z uczniem przeprowadzamy konkretne (i bezpieczne) doświadczenia i pokazuję wybrane substancje chemiczne. Dzięki temu uczeń lepiej zapamiętuje materiał, bo chemia przestaje być "wzorem na tablicy", a staje się namacalna.

JAK PROWADZĘ KOREPETYCJE Z CHEMII?

Zajęcia prowadzę w oparciu o rozmowę i konfrontację ucznia bądź uczennicy z zadaniami i pytaniami problemowymi, które zachęcają do logicznego myślenia i szukania analogii. Zawsze podsumowuję prowadzone ćwiczenie i udzielam pełnej informacji zwrotnej.

Wskazuję też błędy, ale nie oceniam i nie deprecjonuję starań ucznia, a szczególną uwagę kładę na odpowiednią komunikację i motywację. Moi uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach i mówią o swoich trudnościach, wątpliwościach i obawach.

Aktywnie wspieram ucznia lub uczennicę w procesie nauki. Chwalę, doceniam wyniki i postęp w nauce. Dzięki temu, uczeń widzi swój progres i czuje się zmotywowany do osiągania kolejnych celów.

Pozytywnie wzmacniam i motywuję. Moi uczniowie nie zniechęcają się, gdy trafią na trudniejsze zagadnienie – zamiast tego szukają rozwiązania.

Ikony_strona

Podczas zajęć skupiam się nie tylko na bieżących zagadnieniach. Pokazuję też te elementy, które są ważne w całym przedmiocie i będą potrzebne w trakcie egzaminów lub matury.

Zwracam uwagę na praktyczne aspekty chemii. Uczę narzędzi, dzięki którym moi uczniowie będą umieli samodzielnie rozwiązywać różne zagadnienia chemiczne w przyszłości. Podczas zajęć, zwracam uwagę na umiejętność własnej analizy źródeł, szukania informacji i weryfikacji znalezionych informacji. Dzięki temu, uczniowie są też lepiej przygotowani do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Na zajęciach wykorzystuję dodatkowe materiały (grafiki, wykresy itp.). Materiały z zajęć zawsze dostępne są na interaktywnej tablicy do której uczeń bądź uczennica mają zdalny dostęp.

RODZAJE ZAJĘĆ Z CHEMII, KTÓRE PROWADZĘ

Opinie o mnie

Skontaktuj się ze mną, dowiedz się, jak mogę Ci pomóc!

Kasztan Company – Piotr Pacholak, ul. Chełmońskiego 2, 02-495 Warszawa, NIP 5223213505

Kasztan Company_color_long_n